Az iskola dokumentumai- Munkaterv
- Iskolaszék munkaterv
- IMIP
- SZMSZ 2018-2019.
- Szakmai alapdokumentum
- Pedagógiai program 2018-2019
- Esélyegyenlőség
- Gyakornoki szabályzat
- Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 2017
- Összefoglaló telephelyi FIT jelentés 2014
- Házirend 2018-2019.
- A Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola helyi értékelési szabályzata
- Szakmai beszámoló /2017-2018. tanév/

- OKAIM védjegy
- Állami Kitűntetés a 20. évforduló alkalmából

Közneveléssel kapcsolatos jogszabályok: Jogforrások a nemzeti köznevelési törvény 2014. január 1-jén hatályba lépő változásainak tanulmányozásához
•2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
MK 2013/73. (2013. május 9.)
•2013. évi XCIII. törvény az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról
MK 2013/101. (2013. június 20.)
•2013. évi CCIII. törvény a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
MK 2013/202. (2013. december 5.)
•2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
MK 2013/218. (2013. december 23.)
•2012. év I. törvény a munka törvénykönyvéről
•1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
•2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
•2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
•2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról
•2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
•326/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
•2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól
•2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról


Jogszabályi háttér
•2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
•2013. évi XCIII. törvény az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról
•2013. évi CCIII. törvény a Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
•2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
•1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.)
•2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.)
•1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)


Jogszabályi háttér
•2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
•2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
•2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról
•326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
•2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól
•2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült-vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról


Az egyéni jelentkezés menete a 2017/2018. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során ->>>
A 2017/2018. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helye ->>>
Felvételi a középfokú iskolákban a 2017/2018. tanévben ->>>


A Könyvtár
további információ >>>